banner

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید اسدی دژبان آجا کهریزک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

آموزش های معارف جنگ جهت دانشجویان وظیفه ورودی 1402/3/1 مرکز آموزش شهید اسدی دژبان آجا کهریزک در تاریخ 1402/3/29 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign