banner

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهیداسدی آجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهیداسدی آجا برای مشمولین فوق دیپلم، دیپلم و زیر دیپلم اعزامی ۱۴۰۲/۵/۱ درمورخه ۲۴مرداد ماه توسط اساتید پیشکسوت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign