banner

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش درجه دار حضرت علی اکبر(ع) نیروی پدافند هوایی اراک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

آموزش معارف جنگ جهت دانش آموزان درجه داری در مرکز آموزش درجه داری حضرت علی اکبر (ع) نیروی پدافند هوایی اراک در تاریخ 1402/03/30 توسط پیشکسوتان هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign