banner

آموزش معارف جنگ برای دانشجویان وظیفه در منطقه پدافند هوایی مشهد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

آموزش معارف جنگ برای دانشجویان وظیفه اعزامی 1402/02/01 در منطقه پدافند هوایی مشهد در تاریخ 1402/02/30 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign