banner

آموزش معارف جنگ برای افسران دوره عالی ارتش در پایگاه شهید وطنپور هوانیروز

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

آموزش معارف جنگ برای افسران دوره عالی ارتش در پایگاه شهید وطنپورهوانیروز(خلبانان، فنی، اداری) در تاریخ ۲۴و۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی  

آموزش معارف جنگ برای افسران دوره عالی ارتش در پایگاه شهید وطنپورهوانیروز(خلبانان، فنی، اداری) در تاریخ ۲۴و۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign