banner

آموزش معارف جنگ افسران دوره عالی نیروی هوایی در پایگاه هشتم شکاری شهید بابایی اصفهان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

آموزش معارف جنگ افسران دوره عالی نیروی هوایی ارتش در پایگاه هشتم شکاری شهید بابایی اصفهان در تاریخ ۱۹ و ۲۰دی ماه ۱۴۰۲، با حضور اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign