banner

آغاز آموزش نود و ششمین دوره معارف جنگ در مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

آموزش های معارف جنگ در مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا برای دانشجویان وظیفه اعزامی 1402/03/01 در تاریخ 1402/03/28 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ آغاز گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign