banner

آغاز آموزش معارف جنگ در دانشگاه افسری امام علی (ع)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

بسمه تعالی
به منظور آشنایی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام با جلوه‌های حماسی و مضامین ارزشی دفاع مقدس دوره آموزش معارف جنگ با حضور امیر سرتیپ ناصر آراسته رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در این دانشگاه آغاز گردید این آموزش ها به مدت ۱۰ روز ادامه داشته و توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ مجموعه ای از یافته ها و ذخایر و دستاوردهای دفاعی مقدس برای دانشجویان بیان میگردد

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign