banner

امیر سرتیپ سید حسام هاشمی در جمع کارکنان نیروی انتظامی کرج در روز پنجشنبه سوم خرداد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

امیرسرتیپ “سیدحسام هاشمی” از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس با بیان اینکه سوم خرداد فتح ارزش های اسلامی و انقلابی است، گفت: سوم خرداد روز مقاومت و پيروزي و تجلي فرهنگ ايثار، شهادت و از خودگذشتگي ملت ایران است.

امیرسرتیپ “سیدحسام هاشمی” از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس با بیان اینکه سوم خرداد فتح ارزش های اسلامی و انقلابی است، گفت: سوم خرداد روز مقاومت و پيروزي و تجلي فرهنگ ايثار، شهادت و از خودگذشتگي ملت ایران است.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign