banner

گزارش اختتامیه آموزش میدانی هیئت معارف جنگ شهید علی صیاد شیرازی ویژه دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش در پادگان دوکوهه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign