banner

پخش ویژه برنامه «ناگفته هایی از ابعاد معنوی و نظامی» شخصیت امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۷

پخش ویژه برنامه «ناگفته هایی از ابعاد معنوی و نظامی» شخصیت امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی
زمان پخش: دوشنبه 7 فروردین بعد از خبر 23 خوزستان

پخش ویژه برنامه «ناگفته هایی از ابعاد معنوی و نظامی» شخصیت امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 

 

  • برای اولین بار

زمان پخش: دوشنبه 7 فروردین بعد از خبر 23 خوزستان

همراه با مسابقه پیامکی با جوایز ارزنده

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign