banner

معرفت، شجاعت و بصیرت سه راهبرد اصلی هیئت معارف جنگ است

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

معاون هماهنگ کننده هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی: معرفت، شجاعت و بصیرت سه راهبرد اصلی هیئت معارف جنگ است امیر سرتیپ اسدالله حیدری در حاشیه دوره آموزش میدانی هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی: معرفت، شجاعت و بصیرت سه راهبرد اصلی برگزاری دوره‌های عملی هیئت معارف جنگ است. حضور دانشجویان دانشگاه‌های افسری […]

معاون هماهنگ کننده هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی:

معرفت، شجاعت و بصیرت سه راهبرد اصلی هیئت معارف جنگ است

امیر سرتیپ اسدالله حیدری در حاشیه دوره آموزش میدانی هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی:

معرفت، شجاعت و بصیرت سه راهبرد اصلی برگزاری دوره‌های عملی هیئت معارف جنگ است.

حضور دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش امر خجسته‌ای است که با هدف محورشناسی، آشنایی با مناطق و موارد جنگی در هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، فراخوانده شده‌اند تا بتوان نهال یادگاران ارزشمند دوران هشت سال دفاع مقدس را در نهاد هر یک از افسران دانشگاه‌های مذکور، کاشته و به بار نشستن میوه‌های معرفت، شجاعت و بصیرت را در آنان مشاهده کرد.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign