banner

دفاع تمام قد از نظام و امنیت ملت ایران، مهم‌ترین مسئولیت‌ نیروی هوایی است

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

فرمانده نیروی هوایی ارتش: دفاع تمام قد از نظام و امنیت ملت ایران، مهم‌ترین مسئولیت‌ نیروی هوایی است / نیروی هوایی با دوبال تعهد و تخصص از کشور و نظام اسلامی دفاع می‌کند امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی در بیست و ششمین دوره هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در دزفول: دفاع تمام […]

فرمانده نیروی هوایی ارتش: دفاع تمام قد از نظام و امنیت ملت ایران، مهم‌ترین مسئولیت‌ نیروی هوایی است / نیروی هوایی با دوبال تعهد و تخصص از کشور و نظام اسلامی دفاع می‌کند امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی در بیست و ششمین دوره هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در دزفول: دفاع تمام قد از نظام ولایت فقیه، حیثیت، شرافت و ملت ایران از جمله مسئولیت‌ها و مأموریت‌های ذاتی این نیرو است و نیروی هوایی، با تأکید بر توانمندی‌های نسل جوان خود، قادر است تا افق‌های آسمان را برای کسب موفقیت‌های روزافزون در نوردد.

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign