banner

حضور هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در اولین نمایشگاه جامع تربیت و آموزش ارتش

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

حضور موثر هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در اولین نمایشگاه جامع تربیت و آموزش ارتش با عنوان از نیروی انسانی تا سرمایه انسانی

هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی با برپایی۳غرفه به شرح ذیل در این نمایشگاه حضور پررنگی داشت.
غرفه اول *با محتوای چگونگی تشکیل هیئت معارف جنگ توسط شهید سپهبد علی صیاد شیرازی با حمایت های مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و گزیده ای از فرامین معظم له همچنین تبیین اهداف ، برنامه‌ها و نقشه راه جهت بازدید کنندگان به نمایش گذاشته شد.
غرفه دوم *آموزش کارکنان پایور و دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش که شامل آموزش نظری و آموزش میدانی دانشجویان و دوره های عالی رسته ای با ذکر آمار در آن ارایه شده است.
غرفه سوم* هم مربوط به آموزش معارف جنگ کلیه کارکنان وظیفه در تمامی سطوح تحصیلی و همه مراکز آموزشی ارتش با ذکر آمار دقیق به معرض بازدید کنندگان گذاشته شده است.
این نمایشگاه بمدت یک هفته در میدان صبحگاه ستاد ارتش از تاریخ 18 آذر برپا می باشد.

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign