banner

برگزاری مراسم بزرگداشت شهید صیاد شیرازی در یگان های نیروی زمینی ارتش

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۲

برگزاری مراسم بزرگداشت شهید صیاد شیرازی در یگان های نیروی زمینی ارتش

برگزاری مراسم بزرگداشت شهید صیاد شیرازی در یگان های گروه ۴۰۱ فاوا، تیپ ۳۱۶ زرهی، مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی، تیپ ۲۲۱ شهید خسروتاش، تیپ ۳۶ میانه، تیپ ۱۷۷ متحرک هجومی، مرکز آموزش علوم و فنون، قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی، مرکز آموزش ۰۷ شهید ترابی، فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شیراز، تیپ ۱۳۰ شهید دلجویان، قرارگاه منطقه‌ای غرب، تیپ ۲۳۰ شهید متاجی، مرکز صنایع شهید زرهرن، قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق، قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۸ زرهی، قزارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ بیرجند، مرکز آموزش ۰۸ خاش، گروه ۴۴ توپخانه، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تیپ ۲۸۸ زرهی، تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه، مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن پور، پایگاه هوانیروز تبریز، قرارگاه منطقه‌ای جنوب غرب، تیپ ۴۱ متحرک هجومی، گروه ۱۱ توپخانه، آمادگاه ولایت زنجان، قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ نزاجا برگزار شد.

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign