banner

اتکا به توان و دانش داخلی و حرکت بر لبه‌ فناوری‌، راهبرد ارتش برای مقابله با تهدیدات مدرن است

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش: اتکا به توان و دانش داخلی و حرکت بر لبه‌ فناوری‌، راهبرد ارتش برای مقابله با تهدیدات مدرن است امیر سرتیپ صباحی‌فرد در دوره‌ آموزش میدانی هیئت معارف جنگ شهید صیاد در شهرستان دزفول: اتکا به توان و دانش متخصصان داخلی و حرکت بر روی لبه‌ فناوری‌های بومی‌سازی شده، راهبرد […]

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:

اتکا به توان و دانش داخلی و حرکت بر لبه‌ فناوری‌، راهبرد ارتش برای مقابله با تهدیدات مدرن است

امیر سرتیپ صباحی‌فرد در دوره‌ آموزش میدانی هیئت معارف جنگ شهید صیاد در شهرستان دزفول:

اتکا به توان و دانش متخصصان داخلی و حرکت بر روی لبه‌ فناوری‌های بومی‌سازی شده، راهبرد ارتش برای مقابله با تهدیدات مدرن است.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign