banner

آموزش میدانی هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش در منطقه شرهانی و تشریح عملیات محرم توسط فرمانده هان این عملیات در دوران دفاع مقدس.

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign