banner

از نگاه او(20)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

بازرسی آمادگی رزمی نیروهای مسلح در سال 1371 و 1372
به ریاست سرتیپ علی صیادشیرازی و همکاران انتخاب

دبیر هیئت‌های بازرسی
شهید صیاد شیرازی در ارائه طرح‌های ابتکاری، ایده‌های اثر بخش، برنامه‌ریزی‌های هوشمندانه و بینش نظامی، یک هنرمند و سرآمد نظامیان زمان خود بود.
پس از اینکه پیشنهاد ابتکاری شهید صیاد شیرازی در خصوص انجام بازرسی‌های آمادگی رزمی به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسید مأموریت تهیه طرح بازرسی به مدیریت طرح و برنامه محول گردید.
در مدیریت طرح و برنامه معاونت بازرسی در آن زمان جناب سرهنگ (امیر) محمد کوششی به عنوان مدیر و برادر (سردار) امین فرهادی و اینجانب حضور داشتیم که وظیفه تهیه طرح بازرسی‌ها و جمع‌بندی گزارشات بازرسی و تهیه گردشکار و نتیجه بازرسی جهت فرماندهی معظم کل قوا به عهده این مدیریت بود.
همزمان با تهیه طرح بازرسی آمادگی رزمی، طراحی کارت ویژه بازرسی با اهداف نه‌گانه‌ای که از تفکرات شهید صیاد شیرازی نشأت گرفته بود نیز انجام شد و کارت ویژه بازرسی با الهام از آیه “اذا حکمتم بین الناس ان تکموا بالعدل” جهت بازرسان تهیه گردید.

___________________________
1. فارغ التحصیل سال 1351 از دانشکده افسری. دوره‌های طی شده: دوره مقدماتی زرهی – دوره عالی – دوره فرماندهی
و ستاد. مشاغل: فرمانده دسته – فرمانده گروهان – فرمانده گردان – افسر عملیات تیپ – افسر عملیات بازرسی نزاجا – جانشین مدیر طرح و برنامه ستاد کل نیرو های مسلح

در همین هنگام پیش نیاز‌های بازرسی‌های توان زرمی در جلساتی که شهید برنامه‌ریزی و اداره می‌نمودند مورد بررسی قرار گرفته و با مشورت‌های تخصصی زمینه‌هایی را که در بازرسی‌های آمادگی رزمی بایستی مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گرفت به شرح زیر مشخص گردید:
– اطلاعات – مخابرات
– عملیات – مهندسی
– لجستیک – سازمان
– نیروی انسانی – تحقیقات دفاعی
– آموزش – بودجه و امور مالی
– بهداشت و درمان
برای هریک از موضوعات فوق یکنفر از متخصصین متعهد از ارتش یا سپاه به عنوان سرگروه تعیین گردید که در اغلب بازرسی‌ها ثابت بودند و با توجه به نیرو، سازمان و یگان بازرسی شونده عناصر بازرسی از تخصص‌های مورد نیاز تعیین و جهت انجام بازرسی در اختیار سر گروه‌ها قرار می‌گرفتند.
سرگروه‌ها که در اغلب بازرسی‌ها بطور ثابت حضور داشتند عبارت بودند از:
– اطلاعات: سرتیپ پاسدار محمد باقری
– عملیات: سرتیپ فرض‌الله شاهین راد
– لجستیک: سرتیپ2 پاسدار فتح‌الله جعفری
– نیروی انسانی به تناوب: سرتیپ پاسدار شکری، سرتیپ پاسدار سعید صادقی، سرتیپ پاسدار مجتبی میراحمدی، جانشین در تمام دوره‌های بازرسی: سرتیپ2 نجاتعلی صادقی‌گویا
– آموزش: سرتیپ سید ابراهیم مدنی
– بهداشت و درمان: سرتیپ پاسدار دکتر حیدرپور
– مخابرات: سرتیپ2 حسن خیری‌دوست
– سازمان: سرتیپ پاسدار مجرد
– مهندسی: سرتیپ2 جانگداز، آقای مهندس شمایلی
– بودجه و امور مالی: سرتیپ پاسدار ممبینی
– تحقیقات دفاعی: برادر مرتضائی
افراد دیگری هم وجود داشتند که اکنون به یاد ندارم.
وقتی کار طرح‌ریزی و هماهنگی به پایان رسید، انتخاب مناطق و یگان‌های بازرسی شونده آغاز شد و بستگی به اینکه یگان‌های مورد بازرسی از ارتش یا سپاه یا وزارت دفاع و پشتیبانی تیروهای مسلح و یا ژاندارمری یا شهربانی انتخاب می‌شد ترکیب هیئت بازرسی نیز متفاوت بود مثلاً در بازرسی از یگان‌های ارتش ترکیب هیئت بازرسی بیشتر ارتشی‌ها و در بازرسی از یگان‌های سپاه ترکیب هیئت بیشتر سپاهی‌ها و برای وزارت دفاع از تخصص‌های مربوط به آن سازمان و حتی از اساتید دانشگاهی که در امور مربوط به آن سازمان صاحب نظر بودند دعوت می‌شدند و در گروه‌های یازده‌گانه یاد شده سازماندهی و جهت انجام بازرسی‌ها برابر چک لیست‌هایی که در گروه‌های فوق تهیه شده بود بازرسی‌ها انجام می‌گرفت نکته حائز اهمیت هماهنگی‌های لازم جهت عزیمت هیئت بازرسی به یگان مورد نظر بود که شهید صیاد شیرازی با ارتباطاتی که با فرمانده نیرو‌ها در ارتش و سپاه داشت هماهنگی‌های لازم را بعمل می آورد و حتی الامکان از هواپیما و در صوررت عدم امکان استفاده از هواپیما از قطار و اتوبوس جهت انتقال هیئت‌های بازرسی به محل استقرار یگان بازرسی شونده استفاده می‌شد.
اغلب حرکت و نقل و انتقال هیئت‌های بازرسی با توجه به اوقات شرعی تنظیم می‌شد و در صورتیکه هیئت هنگام اذان ظهر یا مغرب و عشا در فرودگاه یا ایستگاه راه‌آهن حضور داشت در همان محل نماز جماعت برپا می‌شد و حتی یکبار در ایستگاه راه آهن تهران در فضای سالن انتظار فرش پهن کردند و نماز بصورت جماعت اقامه شد.
برنامه‌های خاص جهت سنجش آمادگی رزمی یگان‌ها و پایگاه‌ها در محل یگان بازرسی شونده برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردید بطور مثال در خلال بازرسی‌ها سناریوی یک رزمایش توسط کارشناسان هیئت بازرسی نوشته می‌شد و زرمایش محدودی در منطقه به اجرا در می‌آمد کما اینکه در بندرعباس و بوشهر رزمایش مشترکی با نیرو‌های ارتش و سپاه (نیروی هوایی ارتش، نیروی دریایی سپاه، و تکاوران نیروی دریایی ارتش) اجرا شد و توانایی‌های نیروها در این رزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت.
یکی از ویژگی‌های ابتکاری شهید صیاد تدارکات و تغذیه بازرسان بود ایشان به هیچ وجه حاضر نبود اعضای هیئت بازرسی تحمیلی برای یگان‌های بازرسی شونده باشند لذا سعی می‌شد کلیه امکانات هیئت بازرسی از طرف تیم پشتیبانی تأمین گردد و حتی در مناطق عملیاتی و هنگام بازرسی از یگان‌ها در خط مقدم ناهار بازرسان که بسته حاضری شامل نان و پنیر و تخم مرغ یا تن ماهی بود به هر بازرس داده می‌شد که هنگام اذان ظهر ضمن اقامه نماز در محل یگان بازرسی شوند از بسته غذایی ویژه پیش‌بینی شده استفاده نمایند و مزاحمتی برای یگان نداشته باشند.
از موارد دیگری که از ویژگی‌های شهید صیاد شیرازی بود اقدام خاصی بود که آن شهید در هنگام بازرسی از جزیره کیش و نیرو‌های مستقر در این جزیره انجام دادند.
هنوز هواپیمای حامل بازرسان در فضای بالای جزیره بود که شهید صیاد شیرازی به بازرسان اعلام کردند که این جزیره را هم مانند جزایر دیگر خلیج فارس از جمله جزایر هرمز و تنب بزرگ و تنب کوچک بدانند و فکر نکنند که اینجا جزیره کیش است و بازرسان بهیچ وجه به فکر خرید و رفتن به بازار نباشند و اعلام کردند سوغاتی سفر به کیش را معاونت بازرسی تهیه کرده و در تهران به بازرسان تحویل خواهند داد و همینطور هم شد در خاتمه بازرسی و هنگام اختتامیه هدایایی برای بازرسان و همسران آنها تهیه و به هر بازرس تحویل داده شد.
و نکته آخر و مهم بازرسی‌ها تهیه گزارش نهایی در حداقل زمان پس از انجام بازرسی‌ها بود که بلافاصله پس از خاتمه بازرسی و بازگشت هیئت به تهران سرپرست تیم‌های بازرسی گزارش نهایی خود را تهیه کرده و به دبیر هیئت تحویل می‌دادند و با جمع بندی گزارشات، گزارش نهایی جهت تقدیم به فرماندهی معظم کل قوا همراه با تجریه و تحلیل و نتیجه و پیشنهاد آماده می‌شد.
یکی از وظایف دبیر هیئت ابلاغ برنامه بازرسی‌های روز بعد و تنظیم زمان‌های حضور هیئت برای توجیه، تعیین محل اقامت و استراحت گروه‌های بازرسی و زمان‌های شرکت در نماز جماعت و صرف صبحانه و نهار و شام و همچنین جمع آوری گزارشات سرپرستان تیم‌های بازرسی و هماهنگی‌های لازم با یگان‌های بازرسی شونده برای امکانات ترابری و پذیرش هیئت بازرسی در یگان‌ها بود.
در پایان بازرسی‌ها و هنگام تودیع هیئت‌های بازرسی به همراه فوق العاده مأموریت هدیه‌ای مناسب به هر یک از بازرسان اعطا می‌گردید و همینطور تقدیر نامه ای که به امضای شهید سپهبد علی صیاد شیرازی بود برای قدردانی از زحمات بازرسان به آنان اهدا می‌شدکه نمونه‌ای از آن به شرح تصویر زیر می‌باشد.
نکته: هنگامی که گزارش نتیجه بازرسی‌های ارزیابی آمادگی رزمی نیروهای مسلح به استحضار فرماندهی معظم کل قوا رسید مقرر فرمودند: ” س ک ن م – از بازرسان بخاطر تهیه گزارش تشکر شود…”
که مراتب رضایت فرماندهی معظم کل قوا طی لوحی همراه با سکه بهار آزادی اهدائی مقام معظم فرماندهی کل قوا به دست اندرکاران اجرای بازرسی ارزیابی آمادگی رزمی اعطا گردید (به شرح تصویر زیر).

منبع : از نگاه او، فردپور، حسن، ایران سبز،1400، تهران

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign