banner

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (26)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

بخش دوم: شرکت یگان‌های پدافندهوایی درعملیات والفجر8

ث- تشکیل شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی والفجر8
مرکز فرماندهی و کنترل عملیات اصلی پدافند هوایی والفجر8 (مستقر در بندر امام)
شهید (سرهنگ) ستاری به عنوان نماینده تام الاختیار قرارگاه عملیاتی رادار قبل از شروع عملیات والفجر8 به منظور اعمال سریع دستورات بلا واسطه عملیاتی در این مرکز مستقر گردیدند و شخصاً نسبت به سازماندهی و توجیه عملیاتی کارکنان درگیر در این مرکز اقدام نموده و از ساعات اولیه شروع عملیات با ابلاغ دستورات عملیاتی جزء به جزء به عوامل پدافندی مستقر در منطقه، رأساً نسبت به مدیریت و هدایت عملیات اقدام و همزمان با رده بالاتر فرماندهی قرارگاه رعد هماهنگی های لازم را به عمل آورد و ضمن اینکه کلیه هماهنگی ها توسط شخص ایشان با ستاد فرماندهی پدافند هوایی به عمل آمد و دسک‌های هوایی مستقر در منطقه و سایت های هاگ، سایت های شنود برآورد و برقرار گردید و تعدادی خطوط جایگزین نیز پیش بینی گردید که در صورت قطع ارتباط، اختلالی در روند تبادل اطلاعات به وجود نیاید و کنترل عملیاتی کلیه جنگ افزارهای پدافند هوایی گسترش یافته در منطقه تلاش اصلی عملیات والفجر8، لایه های دفاعی در عمق استان خوزستان، شمال خلیج فارس و مناطق حساس و حیاتی و آسیب پذیر در حیطه مسئولیت مرکز قرار گرفت.
مرکز فرماندهی و کنترل جایگزین بهبهان
این مرکز با قرار گرفتن در شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی مأموریت داشت اطلاعات کلیه اشیاء پرنده کشف شده در منطقه تحت مسئولیت خود را اعم از خودی و دشمن در لحظه به مرکز فرماندهی و کنترل مستقر در بندر امام و همچنین مرکز عملیات منطقه ای شیراز (SOC) گزارش نماید و در صورت غیر عملیاتی شدن مرکز فرماندهی و کنترل بندر امام، مسئولیت هدایت و کنترل آتش کلیه جنگ افزارهای مستقر در منطقه عملیات والفجر8 را عهده دار گردد. ضمن اینکه کلیه خطوط ارتباطی مورد نیاز پیش بینی و در این مرکز برقرار گردید.
مرکز فرماندهی و کنترل جایگزین دزفول
به این مرکز در عملیات والفجر8 ابلاغ گردید اطلاعات دریافتی از هواپیماهای مهاجم عراقی که از پایگاه های مرکزی عراق در حال فعالیت بودند را بلافاصله به مرکز عملیاتی فرماندهی و کنترل بندر امام گزارش نماید تا این مرکز با استفاده از این اطلاعات فرمان کنترل آتش جنگ افزارها را به موقع و قبل از نفوذ هواپیماها به منطقه عملیات والفجر8 ابلاغ نماید و همچنین مسئولیت ویژه گزارش اطلاعات هواپیماهای میگ 25 را که از پایگاه هوایی حبانیه پرواز می نمودند به عهده داشت که با گزارش لحظه ای این اطلاعات به مرکز عملیات منطقه‌ای شیراز (SOC) اقدامات پیشگیرانه به عمل می آید.
مرکز فرماندهی و کنترل جایگزین بوشهر
این مرکز فرماندهی و کنترل علاوه بر حفظ و حراست از فضای منطقه تحت مسئولیت خود که مهمترین آنها جزیره خارک، سکوهای نفتی شمال خلیج فارس، بندر گناوه، گوره، بحرگان و… می باشد، با بهره گیری از هواپیماهای شکاری طرح پدافندی F4 و F14 و همچنین سایت های هاگ، در تکمیل دفاع از لایه های پدافندی در عمق نقش اصلی و حیاتی را به عهده داشت که با استفاده از این امکانات پدافندی از تهاجم تلافی جویانه عراق و حمله به تأسیسات منابع نفتی و شناورهای در حال تردد، جلوگیری به عمل آورد و این مرکز فرماندهی و کنترل مسئولیت داشت به صورت لحظه ای کلیه اطلاعات دریافتی از اشیاء پرنده را در منطقه شمال خلیج فارس در اولویت یکم به مرکز فرماندهی و کنترل بندر امام و در اولویت بعدی به مرکز عملیات منطقه ای شیراز گزارش نماید و همچنین این مرکز به سیستم ها و تجهیزات ارتباطی مورد نیاز مجهز گردید تا در شرایط بحرانی بتواند مسئولیت فرماندهی و کنترل مرکز عملیات منطقه ای شیراز را به عهده بگیرد و رأساً عملیات پدافند هوایی در منطقه تحت مسئولیت SOC شیراز را کنترل و هدایت نماید.
مرکز عملیات منطقه ای اصلی شیراز (SOC)
این مرکز فرماندهی و کنترل مسئولیت هدایت و کنترل عالی پدافند هوایی منطقه جنوب غرب کشور را به عهده دارد و کلیه جنگ افزارهای پدافند زمین به هوا اعم از موشکی و توپخانه ای و هواپیماها و طرح پدافندی، تحت کنترل عملیاتی این منطقه قرار دارند و کلیه تحرکات هوایی تحت پوشش رادارهای بوشهر، بندر امام، بهبهان و دزفول به صورت لحظه ای به این مرکز مخابره و گزارش می گردد. این مرکز با در اختیار داشتن زبده ترین افسران کنترل شکاری متناسب با نوع تهدید و موقعیت تهدید پیش بینی های تاکتیکی را به عمل آورده و دستور درگیری به موقع را صادر می نماید. این مرکز مسئول شناسایی کلیه پروازهای کشف شده در منطقه تحت مسئولیت می باشد و با در اختیار داشتن طرح های پروازی و با استفاده از کلیه ابزارها، نسبت به شناسایی هر نوع شئ پرنده اقدام می نماید. این مرکز همچنین موظف است با تماس مستمر با پست های فرماندهی و پایگاه های شکاری، زمان پرواز و نشست و برخاست کلیه هواپیماهای طرح پدافندی از جمله F4، F5 و F14 را مدیریت می نماید که همواره منطقه هوایی، منطقه خالی از پوشش مناسب نباشد و همچنین با هماهنگی مرکز عملیات پدافند هوایی، زمان پرواز هواپیماهای تانکر و سوخت رسان را مدیریت می نماید و زمان خروج هواپیماهای شکاری از منطقه را جهت سوخت گیری مدیریت می نماید. در این مرکز نماینده فاشا مستقر می باشد و کلیه اطلاعات دریافتی از سنسورهای اطلاعات شناسایی را به فرمانده منطقه نبرد اعلام می نماید و این فرمانده با ترکیب اطلاعات دریافتی از فاشا، با اطلاعات دریافتی از سنسورهای راداری به موقع تهدیدات را شناسایی و اقدام متناسب با نوع تهدید را به اجرا می گذارد.

منبع : عملیات والفجر8(ویراست دوم)، اسدی، هیبت الله، 1400، ایران سبز، تهران

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign