banner

آموزش معارف جنگ شهید انشایی از 16 تا 19بهمن1401

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

گزارش همراه با تصاویر از افتتاحیه و اختتامیه آموزش نظری معارف جنگ از تاریخ16 تا 19 بهمن ماه 1401 برای سربازان وظیفه اعزامی01/10/1401 در مرکز آموزش شهید انشایی نزاجا توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.  

گزارش همراه با تصاویر از افتتاحیه و اختتامیه آموزش نظری معارف جنگ از تاریخ16 تا 19 بهمن ماه 1401 برای سربازان وظیفه اعزامی01/10/1401 در مرکز آموزش شهید انشایی نزاجا توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

 

پیوندهای مفید

برخی از ارگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran navyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence