banner

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشائی (02)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه¬ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/08/1401 (آبان ماه) در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی) به مدت 16 ساعت و به استعداد 749 نفر در […]

هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه¬ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/08/1401 (آبان ماه) در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی) به مدت 16 ساعت و به استعداد 749 نفر در مرکز آموزش شهید انشایی (02) با بکارگیری تعداد 12 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه¬های مختلف جنگ حضور داشته اند، با 30 ساعت نفر در تاریخ 13/09/1401 تا 16/09/1401 اجرا گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign