banner

مراسم افتتاحیه بیستمین دوره آموزش معارف جنگ نخبگان در مرکز آموزش ۰۱ تهران با حضور امیر سرتیپ آراسته

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

مراسم افتتاحیه بیستمین دوره آموزش معارف جنگ نخبگان در مرکز آموزش ۰۱ تهران با حضور امیر سرتیپ ناصر آراسته، جانشین رئیس گروه مشاوران فرماندهی معظم کل قوا و رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

مراسم افتتاحیه بیستمین دوره آموزش معارف جنگ نخبگان در مرکز آموزش ۰۱ تهران با حضور امیر سرتیپ ناصر آراسته، جانشین رئیس گروه مشاوران فرماندهی معظم کل قوا و رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در تاریخ 1401/12/20 برگزار گردید.

 

 

 

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign