banner

مراسم افتتاحیه آموزش نظری معارف جنگ در مرکز آموزش شهید انشائی پرندک ۰۲

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

مراسم افتتاحیه آموزش نظری معارف جنگ در مرکز آموزش شهید انشائی پرندک ۰۲
با حضور امیر سرتیپ دکتر اسدالله حیدری معاونت محترم هماهنگ کننده هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ برگزار گردید

 

پیوندهای مفید

برخی از ارگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran navyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence