banner

امیر دریادار ایرانی در دانشگاه شهید ستاری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

امیر دریادار ایرانی در دانشگاه شهید ستاری مطرح کرد : عبور از کانال سوئز نشان دهنده اقتدار نیروی دریایی ارتش است،نمایش قابل تقدیر ناوشکن دنا در اقیانوس ارام فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در جمع دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری : ️امروز ما در عرصه دریایی مقتدر هستیم و در عرصه دریا هر جا پرچم […]

امیر دریادار ایرانی در دانشگاه شهید ستاری مطرح کرد :
عبور از کانال سوئز نشان دهنده اقتدار نیروی دریایی ارتش است،نمایش قابل تقدیر ناوشکن دنا در اقیانوس ارام

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در جمع دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری :
️امروز ما در عرصه دریایی مقتدر هستیم و در عرصه دریا هر جا پرچم وجود دارد ما آنجا حضور داریم.حضور ما در دریای سرخ ،اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام فعالانه است.

 

امیر دریادار

امیر دریادار ایرانی فرمانده نیرو دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران

پیوندهای مفید

برخی از ارگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran navyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence