banner

افتتاحیه آموزش معارف جنگ دانشجویان وظیفه در فرماندهی آموزش های شهیدخضرائی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

دوره افتتاحیه آموزش معارف جنگ دانشجویان وظیفه ورودی 1/ 10 و 1/ 11/ ۴۰۱ در فرماندهی آموزش های شهیدخضرائی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۹/ ۱۱/ ۱۴۰۱ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی آغاز گردید.  

دوره افتتاحیه آموزش معارف جنگ دانشجویان وظیفه ورودی 1/ 10 و 1/ 11/ ۴۰۱ در فرماندهی آموزش های شهیدخضرائی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۹/ ۱۱/ ۱۴۰۱ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی آغاز گردید.

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign