banner

اختتامیه آموزش معارف جنگ دانشجویان وظیفه در فرماندهی آموزش های شهید خضرائی نیروی هوایی ارتش

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

مراسم اختتامیه آموزش معارف جنگ دانشجویان وظیفه ورودی ۱/ ۱۰ و ۱۱/۱  ۴۰۱ در فرماندهی آموزش های شهید خضرائی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

مراسم اختتامیه آموزش معارف جنگ دانشجویان وظیفه ورودی ۱/ ۱۰ و ۱۱/۱  ۴۰۱ در فرماندهی آموزش های شهید خضرائی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign