banner

اجرای آموزش های معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین دوره آموزش های معارف جنگ ویژه مشمولین دانشگاهی اعزامیان 1402/04/01 و 1402/05/01 در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا از تاریخ 1402/05/22 الی 1402/05/24 توسط اساتید پبشکسوت هیئت معارف جنگ تشکیل گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign