banner

آموزش نظری معارف جنگ برای کارکنان وظیفه اعزامی ۱۴۰۱/۱۱/۱ در مرکز آموزش شهید اسدی دژبان آجا کهریزک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

آموزش نظری معارف جنگ برای کارکنان وظیفه اعزامی ۱۴۰۱/۱۱/۱ در مرکز آموزش شهید اسدی دژبان آجا کهریزک .    

آموزش نظری معارف جنگ برای کارکنان وظیفه اعزامی ۱۴۰۱/۱۱/۱ در مرکز آموزش شهید اسدی دژبان آجا کهریزک .

 

دژبان آجا

 

پیوندهای مفید

برخی از ارگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran navyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence