banner

آموزش نظری معارف جنگ برای دانشجویان دانشگاه شهید ستاری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

آموزش نظری معارف جنگ برای دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نهاجا

آموزش نظری معارف جنگ برای دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نهاجا که از تاریخ 1401/11/30 آغاز گردیده ادامه یافت
و اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی مقاطع مختلف جنگ تحمیلی و عملیات های زمینی، هوایی، پدافند هوایی و دریایی در طول دفاع مقدس را برای دانشجویان تشریح نمودند.

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign