banner

آموزش معارف جنگ در پایگاه هشتم شکاری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ برای سربازان وظیفه اعزامی 01/09/1401در مرکز آموزش پایگاه هشتم شکاری مرکز آموزش شهید ابوعطا در تاریخ 17 و 18 دی ماه توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ برای سربازان وظیفه اعزامی 01/09/1401در مرکز آموزش پایگاه هشتم شکاری مرکز آموزش شهید ابوعطا در تاریخ 17 و 18 دی ماه توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign