banner

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

آموزش معارف جنگ در تاریخ 1401/12/13 برای دانشجویان ورودی 1401/12/1 در مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.  

آموزش معارف جنگ در تاریخ 1401/12/13 برای دانشجویان ورودی 1401/12/1 در مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

 

مرکز آموزش شهید خضرایی مرکز آموزش شهید خضرایی

پیوندهای مفید

برخی از ارگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran navyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence