banner

آموزش معارف جنگ در  مرکز آموزش شهید خضرایی نیروی هوایی  ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

آموزش معارف جنگ در  مرکز آموزش شهید خضرایی نیروی هوایی  ارتش جمهوری اسلامی ایران برای کارکنان وظیفه اعزامی 1/11/1401 در تاریخ 11 و 12 بهمن ماه 1401 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید  

آموزش معارف جنگ در  مرکز آموزش شهید خضرایی نیروی هوایی  ارتش جمهوری اسلامی ایران برای کارکنان وظیفه اعزامی 1/11/1401 در تاریخ 11 و 12 بهمن ماه 1401 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign