banner

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 12 تا 13 دی ماه 1401برای سربازان وظیفه اعزامی01/09/1401 در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا (سیرجان) توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.  

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 12 تا 13 دی ماه 1401برای سربازان وظیفه اعزامی01/09/1401 در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا (سیرجان) توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign