banner

امیر دریادار سیاری: شهید صیاد شیرازی جمیع ویژگی‌های بارز را در خود داشت

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۲

معاون هماهنگ کننده ارتش: شهید صیاد شیرازی جمیع ویژگی‌های بارز را در خود داشت وجود سربازانی از جنس شهید صیاد شیرازی اقتدار کشور را حفظ می‌کند امیر دریادار سیاری: شهید صیاد شیرازی از نظر اخلاقی بسیار با ایمان با تقوا، مومن، متعهد، شهادت طلب و ایثارگر بود و در تمام مراحل زندگی و فعالیت خود […]

معاون هماهنگ کننده ارتش:
شهید صیاد شیرازی جمیع ویژگی‌های بارز را در خود داشت

وجود سربازانی از جنس شهید صیاد شیرازی اقتدار کشور را حفظ می‌کند

امیر دریادار سیاری:

شهید صیاد شیرازی از نظر اخلاقی بسیار با ایمان با تقوا، مومن، متعهد، شهادت طلب و ایثارگر بود و در تمام مراحل زندگی و فعالیت خود بسیار مردمی بود.

 

 امیر دریادار سیاری

معاون هماهنگ کننده ارتش

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign