banner

برگزاری مراسم روز جوان در هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

برگزاری مراسم روز جوان در هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی با حضور امیر سرتیپ دوم مجتبی جعفری

در سالروز “میلاد حضرت علی اکبر (ع)” مراسم روز جوان در هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی. برگزار شد
در این مراسم امیر سرتیپ دوم مجتبی جعفری پیشکسوت و استاد هییت معارف جنگ با تبریک روز جوان گفت :
شما جوانان باید رفتارهای مناسب دیگران را الگو نموده چون فطرت انسان دارای خاصیت الگوپذیری است.
خداوند متعال در قران کریم رسول گرامی اسلام (ص) را بهترین اسوه حسنه همه انسانها معرفی نموده است
وی در ادامه یاد اور شد :

سه خصلت بارز شهید سپهبد صیادشیرازی که جمع شدن این فضایل در یک نفر کم نظیر است و می تواند الگوی مناسبی برای تمامی جوانان باشد عبارت است از

 

1- در بحث علوم نظامی خبره بود
2-در ورزیدگی جسمانی شهید صیاد الگوی تمام عیار بود
3-در امور اعتقادی و دینی شهید صیاد شیرازی نیز الگو و نمونه بارز بود.

 

 

 

هیئت معارف جنگ

هیئت معارف جنگ

امیر سرتیپ دوم مجتبی جعفری

امیر سرتیپ دوم مجتبی جعفری

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign