banner

امیر دریادار شهرام ایرانی در آیین بیست و سومین دوره میدانی معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

فرمانده نیروی دریایی ارتش:
دوره معارف جنگ دستاوردهای بی‌بدیلی برای دانشجویان دارد/ تجربیات پیشکسوتان دفاع مقدس یکی از عوامل ایجاد گسست در استراتژی دشمن است

به دانشجویان عزیز این‌نکته را یادآوری می‌کنم که بدانند زمان به سرعت در حال گذر است و شاید دیگر این لحظات برای آنان تکرار نشود، لذا تا می‌توانند حداکثر بهره و استفاده را از اساتید و پیشکسوتان دفاع مقدس برده و سعی کنند تمام مشاهدات خود را جهت استفاده در آینده به رشته تحریر درآورند

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign