banner

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (49)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

د ـ رعایت اصول حفاظتی

پیش دیوار آنچه گوئی هوش دار تا نباشد در پس دیــوار گوش
در سخن با دوستان آهسته باش تا ندارد دشمن خونخوار گوش

عدم رعایت اصول حفاظتی و بازگو کردن اطلاعات مربوط به جبهه و جنگ در سطح جامعه را می‌توان به عنوان یک نکته تاریک و عادت ناپسند برای رزمندگان یاد کرد که به دلیل عدم آموزش کافی و یا در پاره ای موارد با تفکر نادرست مردمی بودن جنگ انجام می‌گرفت که از این بابت آسیبهای مادی و معنوی بسیاری را متحمل شدیم.
گزاره ناخوشایند: “ آگاه شدن بقال سرکوچه از عملیات‌ها قبل از پرسنل در گیر در عملیات “ که بر سر زبانها بود. نه به علت افشای اطلاعات از روی عمد، بلکه به علت کم اهمیت دانستن اطلاعات بازگوشده و هم چنین فرهنگ خود بزرگ کردن و خود مهم جلوه دادن و شوق وشور حمله و هیجان پیروزی آینده است که در بیشتر موارد از روی عادت انجام می‌گیرد، رزمندگان ناخواسته می خواستند بگویند ما در جبهه بیکار ننشسته‌ایم بلکه به زودی بر دشمن می تازیم و برای اثبات گفته‌های خود به طور معمول و بدون اراده به بازگو کردن دانسته‌های ناقص خود می پرداختند و البته دشمن آموزش دیده از این فرهنگ نادرست به خوبی بهره برداری می کرد و ما شاهد وارد آمدن تلفات و خسارات قبل از شروع عملیات‌ها بودیم جالب است بدانیم وسائل ارتباط جمعی هم در این میان ناخودآگاه اطلاعاتی را در سطح وسیع افشا می کردند که بی تردید سبب بهره برداری دشمن قرار می گرفت و این در حالیست که در اکثر کشورهای جهان در زمان بحران با اعلان حالت فوق العاده وسائل ارتباط جمعی را موظف می‌کنند، نوشته‌ها، فیلمها، خبرها و به طورکلی اطلاعات خود را قبل از پخش با ارتش هماهنگ کنند و این کار بایسته ایست که در جنگ ناخواسته کمتر به اجرا درآمد و شـاید معتقـد بـودیم کـه بایـد سخـاوتمندتر از آن باشیم که اطلاعات را فقط برای خود داشته باشیم !؟
به عنوان نمونه: در یک کار تخصصی در قرارگاه غرب کارشناسان اطلاعاتی از بررسی چند شماره یک روز نامه معروف به 200 مورد نقص آشکار اصول حفاظتی پی بردند که به دشمن کمک می کرد، مار ا بهتر بشناسد این اطلاعات در ظاهر کم اهمیت در مجموع منبع گران بهائی برای دشمن بودند، این اطلاعات شامل: مبدأ نیرو، مسیر نیرو، مقصد و هدف نیرو، تعداد نیرو، ترکیب نیرو، استعداد نیرو، محل تجمع نیرو، نکات ضعف و قوت، تجهیزات، آموزش، مشخصات فرماندهان، وسائل حمل و نقل، امکانات و کمبودها بودند که در لابلای روزنامه‌ها دیده می شدند و از همه مهمتر در پاره ای موارد عملیاتی خاص از روی نقشه وضعیت به صورت تصویری تشریح و از تلویزیون پخش می‌گردید. اما در این آشفته بازار حفاظتی، رعایت کامل اصول حفاظتی و اطلاعاتی به عنوان یکی از ویژگی‌های مثبت در عملیات والفجر8 مورد توجه طراحان و اجرا کنندگان این عملیات قرار گرفت.
این اقدام شایسته و قابل تقدیر و شاید کم نظیر مورد تأیید اکثر کسانی است که در این رابطه مورد پرسش قرار گرفته‌اند. این مهم آن چنان به اجرا درآمد که دشمن هرگز فکر نمی‌کرد، نیروهای ایرانی قصد دارند از اروند بگذرند و به شهر فاو حمله کنند و لذا منطقه عملیات را جای دیگری پیش بینی کردند. اظهار نظر فرماندهان ارتش عراق که در پیشتر نقل گردیده است شاهد خوبی برای به اثبات رساندن این ادعا می‌باشد.
سرتیپ2 ستاد حسین مهرآرا که تمام سال‌های جنگ را در جبهه‌های حق علیه باطل و در مشاغل مختلف فرماندهی و ستاد در لشکر 77 پیاده گذرانده، در ویژگی عملیات والفجر8 نسبت به سایر عملیات‌ها می‌گوید:
“ اولین ویژگی عملیات والفجر8 نسبت به عملیات‌هایی مانند ثامن‌الائمه و فتح‌المبین که من در آنها شرکت مستقیم داشتم، رعایت کامل اصول حفاظتی در مخفی ماندن عملیات تا آغاز عملیات بود. که در نوع خود بی نظیر بود به طوری که هیچ یک از مقامات عراق جز یک ژنرال عراقی، احتمال حمله و عبور از اروند را نمی دادند، تمام این تمهیدات سبب شد که تا مادامی که غواصان سپاه پاسداران از رودخانه خروشان اروند عبور نکردند، کسی به هدف عملیات پی نبرد و عملیات مخفی ماند، انجام عملیات فریب تاکتیکی در منطقه شلمچه در مخفی ماندن هدف عملیات و رسیدن به موفقیت بسیار کارساز بود، در هر حال ارتش عراق در این عملیات کاملاً غافلگیر شده بود و هیچگونه آمادگی برای برخورد با رزمندگان را نداشت و اصولاً تصور حمله را از این جبهه نمی کردند.”

منبع : عملیات والفجر8(ویراست دوم)، اسدی، هیبت الله، 1400، ایران سبز، تهران

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign