banner

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (45)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

بخش سوم: نیروی دریایی ارتش در عملیات والفجر8

رونوشت سند چگونگی شرکت یگان‌های نیروی دریایی در عملیات والفجر8

بکلی سری
ناخدا دوم فرماندهی ستاد اشکبوس دانه کار
فرماندهی نداجا
چگونگی شرکت یگانهای نیروی دریائی در عملیات ولفجر8

1- در اجرای ماموریت های ابلاغی به نداجا در رابطه با اجرای عملیات والفجر8 دستور عملیات سال-1 تهیه گردید.
2- نیروی دریائی برای هدایت و اجرای عملیات قرارگاه یونس2 را در دست فرماندهی منطقه دوم دریائی تشکیل داد و یک قرارگاه عملیاتی پشتیبانی را نیز در پایگاه دریائی ماهشهر فعال نمود و برای هدایت عملیات یک پست فرماندهی مقدم در یک فروند بارج تشکیل و در کنار کشتی صدمه دیده سامبوبانر در دهانه خور موسی مستقر نمود. مضافاً قرارگاه عملیاتی پشتیبانی ناوتیپ ویژه تکاوران را در ساختمان سیلوی بندر امام تشکیل داد.
3- ناوتیپ ویژه تکاوران از تاریخ 13/11/1364 با قایق ها و شناورهای مربوطه از راه زمین به ماهشهر انتقال یافتند و برای تامین آتش پشتیبانی نزدیک با واگذاری 7 فروند قایق روتورک از سپاه و 2 فروند از یگانهای شناور نیروبر اقدام گردید که قایق‌های سپاه به علت متناسب نبودن نوع موتور و اشکالات بدنه تا تاریخ 19/11/64 جهت آماده‌سازی آنها وقت صرف گردیده و بعد از دریانوردی مشخص گردید که بدنه آنها آب‌بندی نمی‌باشند.
4- در تاریخ 19/11/64 ناوتیپ ویژه تکاوران با شناورها و پرسنل زیر در کنار کشتی سامبوبانر مستقر گردیدند:
الف- ناو سیرجان برای پشتیبانی قرارگاه.
ب- ناوچه افلاخن برای استقرار در کنار سکوی البکر بعد از تصرف.
پ- سه فروند ناوچه 65 پایی برای استقرار در اطراف سکو بعد از تصرف.
ت- 12 فروند قایق سریع السیر FAC با سلاح دوشکا و 5 فروند مجهز به رادار.
ث- 9 فروند قایق روتورک مجهز به تیربار 23م.م و مینی کاتیوشا و خمپاره 81 م.م.
ج- 2 فروند قایق روتورک ویژه مین گذاری.
چ- 25 فروند قایق رجندر مجهز به دوشکا.
ح- 25 فروند لنچ حامل سوخت و مهمات و غذا برای پشتیبانی عملیات.
خ- کلیه پرسنل ناوتیپ تکاوران باضافه واحدهای احتیاط.
5- 2 فروند ناوچه کلاس پیکان در کنار سکوی نوروز در تاریخ 19/11/64 مستقر گردیدند که بعد از تصرف سکوی البکر در قطع تردد خور عبدالله کمک نمایند.
6- در ساعت 1600 مورخه 20/11/64 علی رغم وضعیت جوی و دریایی خراب برای اجرای ماموریت که ساعت 2200 مورخه 20/11/64 تعیین گردیده بود گروه مین‌گذار وقایع تردد خور عبدالله از آنجائیکه سرعت پیش رویشان به علت دریای خراب محدود گردیده بود زودتر از ساعت تعیین شده در دستور عملیاتی از کنار کشتی سامبوبانر بطرف خور عبدالله عزیمت نمود و در ساعت 1800 گروه‌های تک پشتیبانی آتش نزدیک و احتیاط نیز بصوی هدف حرکت کردند.
5- در آخرین نشستی که با فرماندهان نیروهای عمل کننده و برادر محسن رضایی و ستاد مربوط داشتیم مسئله عدم استفاده از همین به علت مانع بودن برای عملیات استفاده از موقعیت رأس‌البیشه مطرح گردید که شخصاً لزوم و نیاز حیاتی استفاده از زمین را متذکر شدم و اعلام کردم در آن صورت مین ها را پاک خواهیم کرد و لیکن در ساعت 1600 مورخه 20/11/64 از قرارگاه خاتم به پایگاه ماهشهر ابلاغ گردید که قسمت مین گذاری اجرا نگردیده و حذف شود.
6- در ساعهت 47: 19 مورخه 20/11/64 وضعیت جوی خراب به قرارگاه یونس منعکس گردید و درخواست گردید تصمیم در مورد ادامه عملیات ابلاغ شود.
7- باتوجه به عدم دریافت هرگونه دستور به لغو عملیات گروه رزمی علیرغم طوفان دریا و آبگرفتگی اکثر روتورک ها تا حوالی هدف نزدیک گردیده و گروه قطع و مین گذار به خور عبدالله رسیدند که به علت لغو مین گذاری بدون ریختن مین ها مجبور به مراجعمت شدند با توجه به اینکه اکثر قایق ها و به صورت نیم غرق در آمده بودند و به علت تلاطم شدید دریا در کنار سکوی البکر امکان پهلو گرفتن قایق ها و قرار دادن لنگر متوقف و دستور بازگشت گروه صادر شد.
8- گروه رزمی در ساعت00 03 مورخه 21/11/1364 در حالی که کلیه شناور های روتورک و ریجندر آن به علت طوفان نیم غرق درآمده بودند به پست فرماندهی مقدم در کنار سامبوبانر پهلو داده شدند و تخلیه آب قایق های نیمه غرق آغاز شد.
9- در ساعت 05:06 مورخه 21/11/64 بارج پست فرماندهی مقدم در کنار کشتی سامبوبانر هدف یک فروند موشک اگزوست دشمن قرار گرفت که بر اثر موج انفجار اکثر روتورک ها و قایق های ریجندر در دریا پشت رو شدند و طناب کلیه قایق ها پاره شد که بلافاصله ناوچه فلاخن و ناوچه های 65 پایی برای اجتناب از آسیب دیدن به کانال خور موسی منتقل گردیدند و تجسس و نجات به وسیله ناو سیرجان و قایق های FAC انجام گردید و ناو سیرجان پس از نجات پرسنل بارج و کلیه ی پرسنل مستقر در سامبوبانر به کانال خور موسی انتقال و پست فرماندهی در ناو سیرجان به طور کامل عملیاتی گردید.
10- در صبح مورخه 21/11/64 ضایعات و تلفات به شرح زیر مشخص گردید:
الف: سه نفر ناوی وظیفه مفقود گردیده بودند.
ب: 33 فروند ریجندر غرق یا مفقود گردید ه بود.
پ:روتورک ها شامل روتورک مین گذار در کنار سامبوبانر اکثراً غرق و یا به حال نیمه غرق درآمده بودند.
11- در تاریخ بعدازظهر 21/11/64 مجددا دو فروند موشک به کشتی سامبوبانر پرتاب شد و در نتیجه ناو سیرجان در معرض تهدید قرار گرفت و به ماهشهر انتقال یافت.
12- تجسس و نجات برای پرسنل و تجهیزات گمشده با هلیکوپتر و قایق های FAC و ناوچه های 65 پایی و لنج ها در تاریخ 21 و 22 و 23/11/64 ادامه یافت و پرسنل گمشده در تاریخ 22/11/64 سالم و یا نجات یافتند و مجموعا سه فروند روتورک و دو فروند ریجندر سوخته و 15 فروند ریجندر آسیب دیده جمع‌آوری گردیدند.
13- در نشستی که در تاریخ 23/11/64 در قرارگاه نوح و خاتم‌الانبیا سپاه با مسئولین سپاه داشتیم قرار شد که عملیات تسخیر سکوها در دریای خوب و وضعیت جوی مناسب انجام گردد. بعد از اینکه وضعیت جوی به وسیله نیروی دریایی مناسب اعلام گردید ساعت عملیات هماهنگ و اجرا شود و برای پشتیبانی آتش نزدیک از سپاه تقاضای روتورک گردید که واگذار نشد.
14- در تماس تلفنی با برادر فلاح‌زاده در ساعت 1700 مورخه 23/11/64 وضعیت جوی مناسب اعلام گردید و هماهنگ شد که ساعت سین روز “ر” ساعت 0200 مورخه 24/11/64 باشد.
15- نیروی دریایی به علت عدم تامین قایق روتورک برای اتش پشتیبانی نزدیک عملیات خود را بر مبنای عملیات ضربت با قایق‌های FAC و 70 نفر تکاور در قایق ها و 70 نفر تکاور به عنوان نیروی احتیاط در ناوچه های 65 پایی طرح ریزی نمود و پست فرماندهی مقدم را از آنجایی که یگان شناور بزرگ در تهدید موشک های دشمن بود در یک فروند لنج ویژه مجهز به دستگاه‌های مخابراتی تشکیل داد و سایر پشتیبانی های لجستیکی را در سه فروند لنج دیگر مستقر نمود و سه فروند ناوچه کلاس پیکان برای پشتیبانی عملیات آماده نمود.
16– در ساعت 2020 مورخه 23/11/64 قرارگاه یونس 1 اعلام نمود که در ساعت حدود 1100 برای تصرف هدف عزیمت نموده‌اند که جلو انداختن برنامه یونس2 به علت بعد مسافتی را که بایستی طی می‌نمودند امکان پذیر نبود. لیکن گروه رزمی که تمام عملیات خود را بر مبنای غافل گیر نمودن دشمن برنامه‌ریزی کرده بود با سرعت بصوب هدف عزیمت نمود که متاسفانه با زود تر شروع شدن عملیات در سکوی الامیه دشمن کاملا هوشیار گردیده بود و تمام پرسنل پدافند کننده سکوی البکر در پشت سلاح ها مستقر و آماده پدافند گردیده بودند و تعداد دو فروند ناوچه اوضا و هشت فروند ناوچه کوچک دیگر دور سکوی البکر مستقر و یک کمربند پدافندی در دور سکو تشکیل داده بودند.
17- در ساعت 23:422 مورخه 23/11/64 یک گروه رزمی تا 500 یاردی سکوی البکر نزدیک و به شدت با اتش پدافندی شناورهای پدافند کننده از سکو مواجه گردید و درگیری با شناورهای کنار سکو آغاز شد و سعی نمودند ضمن درگیری با نیروهای پدافند کننده از سکو رخنه نمایند که در ساعت 02:45 مورخه 24/11/64 موفق به این رخنه گردید لیکن با پرتاب نوعی منور که اطراف سکو را مثل روز روشن کرده بود قایق ها به شدت زیر آتش پرسنل پدافند کننده سکو قرار گرفتند و متناوباً هلیکوپترها و هواپیماهای دشمن در اطراف آن ها در پرواز بودند و در ساعت 03:27 دو موشک استیکس به طرف قایق ها پرتاب که با مانور از برخورد آن ها اجتناب گردید و در ساعت 04:25 که گروه با شناورهای پدافند کننده از سکو و پرسنل پدافندی سکو به شدت درگیر بود به علت اتمام سوخت عملیات متوقف و بصوب پست فرماندهی مقدم فراخوانده شدند که در ساعت 06:05 مورخه 24/11/64 به لنج ویژه در دهانه خور موسی پهلو گرفته و پس از تامین سوخت به بندر مراجعت نمودند و ضایعات و تلفاتی در این عملیات نداشتیم.
18 – ناوچه فلاخن در ساعت 0700 مورخه 24/11/64 مورد حمله هوایی در حوالی کشتی قرار گرفت که بمب به ناوچه اصابت نکرد.
19- در رابطه با ماموریت پشتیبانی از عملیات والفجر8 سه فروند هواناو از تاریخ 19/11/64 در بندر امام مستقر و از تاریخ 23/11/64 عملیات خود را در دهانه اروندرود آغاز و به ترابری تجهیزات و پرسنل سپاه اقدام نموده‌اند و عملیات ادامه دارد.
20- تعداد دو فروند هلیکوپتر SH3D و AB212 برای پشتیبانی عملیات تجسس و نجات در ماهشهر مستقر گردیده‌اند که هلیکوپتر sh3d مجهز به موشک ماوریک در جزیره آبادان بتا هلیکوپتر های هوانیروز ماموریت شکار ناوچه های دشمن را عهده دار گردیده‌اند.
21- ناو های ایران عصر و ایران اجر بصوب بوشهر عزیمت نموده‌اند و در صورتی که عمق کانال اروندرود اجازه دهد در ترابری تجهیزات سپاه کمک خواهند نمود.
22- دو فروند بارج آب و یدک کش برای پشتیبانی ترابری سنگین سپاه آماده گردیده‌اند.
امضاء:
ناخدا دوم دانه کار

گیرنده:فرماندهی منطقه دوم دریایی ( عملیات) جهت استحضار

منبع : منبع: عملیات والفجر8(ویراست دوم)، اسدی، هیبت الله، 1400، ایران سبز، تهران

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign