banner

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (44)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

بخش سوم: نیروی دریایی ارتش در عملیات والفجر8

در ایام دفاع مقدس هرگاه صحنه عملیات به مناطق آبی و یا آبی خاکی کشیده می‌شد، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با درک صحیح از مسئولیت خود و به تناسب شرایط موجود از انواع امکانات دریایی خود هواناو، ناو، رزمناو، قایق، یدک کش، توپخانه سنگین دریایی، بالگرد، تفنگداران دریایی) استفاده می برد و پشتیبانیهای لازم را به عمل می آورد.
در عملیات والفجر8 که صحنه عملیات در منطقه ای مناسب برای فعالیت‌های آبی، خاکی قرار داشت، نداجا با انوع پشتیبانیهای لازم با حداکثر توان، نقش مؤثری در کسب پیروزی و تسهیل کار رزمندگان اسلام ایفا نمود، این اقدامات نداجا در عملیات والفجر8 را می‌توان به شرح زیر طبقه بندی نمود:

1 ـ پشتیبانی از عملیات والفجر8 با بکارگیری چهار فروند هواناو BH7 (هاورکرافت)
پشتیبانی فوق‌الذکر از مورخه 23/11/64 الی 25/12/64 با 180 سورتی پرواز در 500 ساعت که به طور کامل در شب و در سه مسیر به شرح زیر انجام گرفت:
الف) در مرحله اول رودخانه بهمنشیر – نهر قاسمیه – پوزه جنوبی خور عبداله (فاو)
ب) در مرحله دوم بندر امام – نهر قاسمیه – پوزه جنوبی خور عبداله (فاو)

الف ـ شرح عملیات:
ماموریت هواناوها در عملیات والفجر8 پس از شناسایی و بررسی منطقة عملیات که از ماهها قبل انجام شده بود در جغرافیای کاملاً متفاوت از آنچه در عملیات‌های مختلف هواناو مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود، انجام گردید.
عبور از رودخانه اروند که محل اصلی ماموریت هواناوها بود با جریان شدید آب و وجود چولان و نیزار و کانالهای مصنوعی و طبیعی و همچنین سواحل نامناسب و وجود موانع طبیعی و موانع ضدهواناو شامل انواع شاخکهای فلزی و نبشی می‌گردد به شکل هشت‌پر (خورشیدی) و انواع مین، یکی از خطرناکترین و پیچیده‌ترین عملیات‌های آبخاکی بویژه اینکه با توجه به زمان انجام ماموریت در شب که خطر آسیب‌پذیری را چندین برابر افزایش داده بود به شمار می‌رفت.
عملیات پشتیبانی از نیروهای رزمنده، همزمان و بلافاصله پس از شروع عملیات اصلی آغاز و هواناوها با نیروهای خط ‌شکن عملیات پشتیبانی را آغاز نمودند.
در تمام مدت ماموریت هواناوها، منطقة عملیات زیر آتش سنگین توپخانه و سلاحهای سبک و حملات شیمیایی و بمباران هوایی و موشکی بود. به نحوی که علیرغم حداکثر بهره‌گیری از اصول استتار و اختفاء حداقل تعداد 20 فروند موشک با هدف از بین بردن هواناوها به محل استقرار و در مسیر تردد هواناوها شلیک گردید.
کارکنان ناو گروه هواناو با وجود خطرات ناشی از گلوله باران توپخانه دشمن با خلوص نیت و در کوتاهترین زمان ماموریت‌های محوله را با موفقیت کامل به انجام رساندند.

ب ـ محموله‌های جابجا شده توسط هواناوها:
212 تن انواع مهمات.
140 دستگاه انواع خودرو.
1996 نفر نیرو و تجهیزات مربوطه.
4 قبضه سلاح سنگین (توپ).
انجام 15 ماموریت تجسس و نجات در دهانه خور موسی – بهمنشیر – اروندرود – سکوهای البکر و الامیه – خور عبدا…
پ ـ خسارات وتلفات:
صدمه دیدن 3 فروند هواناو به علت برخورد ترکش موشک.
ت ـ نتیجه:
غافلگیری و استفاده از شرایط جوی نامساعد در بدترین شرایط جغرافیایی و پیچیده‌ترین و وسیع‌ترین موانع برای رسیدن به خطوط دشمن عواملی بودند که هواناوها با دقت کامل و پشت سر گذاشتن موانع توانستند پشتیبانی همزمان با شروع عملیات را از عملیات والفجر8 با موفقیت کامل به انجام برسانند.
2 – نصب توپخانه سنگین دریایی
پس از فتح فاو، نصب توپخانه سنگین دریایی در دهانه فاو انجام گرفت که اثر پدافندی کاملا مؤثر در پشتیبانی و حفظ منطقه ایفا نمود.
3 – پشتیبانی و شناسایی توسط هوا دریا (بالگردها)
در طول عملیات والفجر8 و فتح فاو تعداد دو فروند بالگرد نداجا با 263 سورتی پرواز در 89 ساعت مأموریت پشتیبانی و شناسایی از عملیات را انجام دادند.

منبع : عملیات والفجر8(ویراست دوم)، اسدی، هیبت الله، 1400، ایران سبز، تهران

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign